IT Outsource

บุคลากรด้านไอที, นักพัฒนาระบบ, IT Support, ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

บริการ IT Outsource ของเรา

IT Support

เจ้าหน้าที่สำหรับดูแลระบบคอมพิวเตอร์

  • ดูแลซอฟท์แวร์ของลูกค้า
  • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์ หรือ เครื่องจักร
  • แก้ไขปัญหาซอฟท์แวร์เบื้องต้น
Developer

นักพัฒนาระบบ

  • พัฒนาแอปพลิเคชั่น
  • ดูแลแอปพลิเคชั่นเฉพาะทาง
  • ออกแบบระบบ
  • แก้ไขปัญหาซอฟท์แวร์